PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2023

På nuværende tidspunkt er der ingen nyheder for 2023. Denne liste bliver opdateret løbende.

SELSKABSMEDDELELSE 38/2023 - Finanskalender 2024 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 37/2023 - Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023 i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABDMEDDELELSE 36/2023 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 35/2023 - Anmodning om suspension for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 34/2023 - Forsinkelse af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 33/2023 - Nyt investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen PFA Invest er godkendt af Finanstilsynet
SELSKABSMEDDELELSE 32/2023 - Orientering om fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Globale Aktier
SELSKABSMEDDELELSE 31/2023 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 30/2023 - Halvårsrapport for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 29/2023 - Skift af investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 28/2023 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 27/2023 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 26/2023 - Anmodning om ophævelse af suspension af afdeling Balance A Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 25/2023 - Anmodning om suspension for afdeling Balance A Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 24/2023 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 23/2023 - Resultat af tegning - Balance C Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 22/2023 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 21/2023 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 20/2023 - Fjernelse af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag for afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 19/2023 - Offentliggørelse af ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 18/2023 - Ny afdeling Balance C Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 17/2023 -Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 16/2023 - Ophævelse af suspension for afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest (unoterede afdelinger) 
SELSKABSMEDDELELSE 15/2023 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 14/2023 - Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 13/2023 - Suspension for afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest (unoterede afdelinger) 
SELSKABSMEDDELELSE 12/2023 - Anmodning om suspension for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest

SELSKABSMEDDELELSE 11/2023 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 10/2023 - Strategiændring for afdeling Balance Akkumulerende under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 9/2023 - Opdateret: Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2022 - Noterede afdelinger 
SELSKABSMEDDELELSE 8/2023 –Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 7/2023 – Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2022 - Noterede afdelinger
SELSKABSMEDDELELSE 6/2023 – Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2022 - Unoterede afdelinger
SELSKABSMEDDELELSE 5/2023 – Årsrapport for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 4/2023 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 3/2023 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 2/2023 – Finanskalender 2023
SELSKABSMEDDELELSE 1/2023 – Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2022

På nuværende tidspunkt er der ingen nyheder for 2022. Denne liste bliver opdateret løbende.
SELSKABSMEDDELELSE 23/2022 –Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 22/2022 – Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 21/2022 – Anmodning om ophævelse af suspension af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 20/2022 – Anmodning om suspension af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 19/2022 – Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 18/2022 – Halvårsrapport for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 17/2022 –Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 16/2022 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 15/2022 - Resultat af tegning - Indeks Investment Grade Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 14/2022 - Resultat af tegning - Indeks High Yield Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 13/2022 –Offentliggørelse af indre værdier
SELSKABSMEDDELELSE 12/2022 –Offentliggørelse af indre værdier
SELSKABSMEDDELELSE 11/2022 –Offentliggørelse af indre værdier
SELSKABSMEDDELELSE 10/2022 –Ny afdeling i Investeringsforeningen PFA Invest - Indeks High Yield Obligationer
SELSKABSMEDDELELSE 9/2022 –Offentliggørelse af indre værdier 
SELSKABSMEDDELELSE 8/2022 –Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 7/2022 –Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 6/2022 –Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 5/2022 –Årsrapport for Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 4/2022 –Forsinkelse af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 3/2022 –Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2021 
SELSKABSMEDDELELSE 2/2022 –Opdateret: Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021 i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 1/2022 –Finanskalender 2022 for Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2021

På nuværende tidspunkt er der ingen nyheder for 2021. Denne liste bliver opdateret løbende.
SELSKABSMEDDELELSE 41/2021 –Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021 i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 40/2021 –Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 39/2021 –Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med skattepligtige fusioner i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 38/2021 –Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 37/2021 –Ophævelse af suspension i forbindelse med skattepligtig fusion af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 36/2021 –Suspension i forbindelse med skattepligtig fusion af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 35/2021 –Anmodning om ophævelse af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 34/2021 –Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 33/2021 –Anmodning om ophævelse af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 32/2021 –Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 31/2021 –Anmodning om ophævelse af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 30/2021 –Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 29/2021 –Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 28/2021 –Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 27/2021 –Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 26/2021 –Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 25/2021 –Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 24/2021 –Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Danske Aktier
SELSKABSMEDDELELSE 23/2021 –Anmodning om ophævelse af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 22/2021 –Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 21/2021 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 20/2021 – Ajourførte prospekter for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 19/2021 – Skattepligtige fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 18/2021 –  Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 17/2021 – Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 16/2021 – Forsinkelse af indre værdi i Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 15/2021 – Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 14/2021 – Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 13/2021 – Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 12/2021 – Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 11/2021 – Der stilles igen indre værdi i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 10/2021 – Forsinkelse af indre værdi i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 9/2021 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 8/2021 –Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 8/2021 – Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2020
SELSKABSMEDDELELSE 7/2021 – Årsrapport 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 6/2021 – Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 5/2021 – Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 4/2021 – Ændringer i beskatningen af dine udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 3/2021 – Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 2/2021 – Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 1/2021 – Finanskalender 2021 for Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2020

SELSKABSMEDDELELSE 60/2020 - Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2020 i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 59/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 58/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 57/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 56/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 55/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 54/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 53/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 52/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 51/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 50/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 49/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 48/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 47/2020 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 46/2020 - Halvårsrapport 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 45/2020 - Ledelsesændring i PFA Asset Management A/S
SELSKABSMEDDELELSE 44/2020 -  Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 43/2020 -  Der kan igen beregnes indre værdi hos Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 42/2020 -  Forsinkelse af indre værdi i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 41/2020 -  Anmodning om ophævelse af suspensionen af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 40/2020 -  Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 39/2020 -  Forsinkelse af indre værdi i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 38/2020 -  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 37/2020 - Fjernelse af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag for afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 36/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 35/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 34/2020 - Investeringsforeningen PFA Invest reducerer indløsningsfradrag og emissionstillæg
SELSKABSMEDDELELSE 33/2020 - Der kan igen beregnes indre værdi hos Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 32/2020 - Forsinkelse af indre værdi i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 31/2020 - Investeringsforeningen PFA Invest reducerer indløsningsfradrag og emissionstillæg
SELSKABSMEDDELELSE 30/2020 - Investeringsforeningen PFA Invest, reducerer indløsningsfradrag
SELSKABSMEDDELELSE 29/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 28/2020 - Indberetning af fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Danske Aktier
SELSKABSMEDDELELSE 27/2020 - Anmodning om suspension af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 26/2020 - Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 25/2020 - Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 24/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 23/2020 - Anmodning om suspension af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 22/2020 - Aflysning af planlagt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 21/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 20/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension for PFA Invest Europa Value Aktier
SELSKABSMEDDELELSE 19/2020 - Anmodning om suspension af PFA Invest Europa Value Aktier
SELSKABSMEDDELELSE 18/2020 - Anmodning om Suspension af afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 17/2020 - Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 16/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 15/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 14/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af af samtlige afdelinger under  Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 13/2020 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 12/2020 - Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 11/2020 -  Anmodning om suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 10/2020 -  Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 9/2020 -  Anmodning om suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 8/2020 -  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 7/2020 -  Anmodning om ophævelse af suspension på vegne af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 6/2020 -  Anmodning om suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 5/2020 -  Forsinkelse af indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 4/2020 -  Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 3/2020 - Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2019
SELSKABSMEDDELELSE 2/2020 - Aarsrapport 2019 - Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 1/2020 – Finanskalenderen 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2019

SELSKABSMEDDELELSE 20/2019 - Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2019 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 19/2019 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 18/2019 - Der kan igen beregnes indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 17/2019 - Forsinkelse af indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 16/2019 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 15/2019 - Halvårsrapport for Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 14/2019 - Der kan igen beregnes indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 13/2019 - Forsinkelse af indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 12/2019 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 11/2019 - Beslutning om fjernelse af benchmark, ændring af investeringsrammer og ændring af performancemål på balanceafdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest med virkning pr. 1. april 2019
SELSKABSMEDDELELSE 10/2019 - Der kan igen beregnes indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 09/2019 - Forsinkelse af indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 08/2019 - Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 07/2019 - Revideret fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 06/2019 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 05/2019 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 04/2019 - Årsrapport 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 03/2019 - Finanskalender 2019 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 02/2019 - Der kan igen beregnes indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 01/2019 - Forsinkelse af indre værdi

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2018

SELSKABSMEDDELELSE 20/2018 - Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2018
SELSKABSMEDDELELSE 19/2018 - Der kan igen beregnes indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 18/2018 - Forsinkelse af Indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 17/2018 - KORREKTION TIL SELSKABSMEDDELELSE: Indberetning af fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, Danske Aktier
SELSKABSMEDDELELSE 16/2018 - Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest Danske aktier
SELSKABSMEDDELELSE 15/2018 - Skift fra depotbank udskudt
SELSKABSMEDDELELSE 14/2018 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 13/2018 - Halvårsrapport 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 12/2018 - Der kan igen beregnes indre værdier
SELSKABSMEDDELELSE 11/2018 - Forsinkelse af indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 10/2018 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 9/2018 - Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 8/2018 - Aflysning af generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 7/2018 - Der kan igen beregnes indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 6/2018 - Forsinkelse af indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 5/2018 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 4/2018 - Årsrapport 2017 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 3/2018 - Finanskalender 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 2/2018 - Der kan igen beregnes indre værdi
SELSKABSMEDDELELSE 1/2018 - Forsinkelse af indre værdi

 

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2017

SELSKABSMEDDELSE 20/2017 - Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2017 i Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELSE 19/2017 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Der kan igen beregnes indre værdi 13. november 2017
Forsinkelse af indre værdier 13. november 2017
Der kan igen beregnes indre værdi 12. oktober 2017
Forsinkelse af indre værdier 12. oktober 2017
SELSKABSMEDDELELSE 18/2017 - Market Maker for Investeringsforeningen PFA Invest kan igen agere market maker
SELSKABSMEDDELESE 17/2017 - Tekniske problemer medfører at Market Maker for Investeringsforeningen PFA Invest ikke kan agere market maker
SELSKABSMEDDELELSE 16/2017 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 26. september 2017
SELSKABSMEDDELELSE 15/2017 - Tekniske problemer medfører at Market Maker for Investeringsforeningen PFA Invest ikke kan agere market maker
SELSKABSMEDDELSE 14/2017 - Tekniske problemer hos Market Maker for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 13/2017 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 12/2017 - Halvårsrapport 2017 for Investeringsforeningen PFA Invest
Der kan igen beregnes indre værdi 27. juni 2017
Forsinkelse af indre værdier 27. juni 2017
SELSKABSMEDDELELSE 11/2017 - Resultat af tegning - Balance AA og Balance Akkumulerende
Der kan igen beregnes indre værdi 13. juni 2017
Forsinkelse af indre værdier 13. juni 2017

Investeringsforeningen PFA Invest lancerer to nye afdelinger.
Investeringsforeningen PFA Invest lancerer to nye afdelinger – Balance AA og Balance Akkumulerende. Andele i afdelingen udbydes til tegning fra den 7. juni  kl. 9.30 til 20. juni 2017, kl. 16.00. Afdelingerne forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 28. juni 2017, og kan efterfølgende erhverves gennem alle danske pengeinstitutter og gennem netbank. Tegningen sker i henhold til tegningsprospektet. Der har uheldigvis i en kort periode den 7. juni 2017 været uoverensstemmelse mellem tegningsprospekterne og tegningsblanketterne. Dette er nu rettet.

Du kan finde det fuldstændige tegningsprospekt for afdeling Balance AA her.
Du kan hente tegningsblanket for afdeling Balance AA her.
Du kan finde det fuldstændige tegningsprospekt for afdeling Balance Akkumulerende her.
Du kan hente tegningsblanket for afdeling Balance Akkumulerende her.
Du kan finde vedtægterne for Investeringsforeningen PFA Invest her. Du kan finde Central investorinformation for afdeling Balance Akkumulerende her
Du kan finde Central investorinformation for afdeling AA her
SELSKABSMEDDELELSE 10/2017 - Ny afdeling Balance AA og Balance Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest 
SELSKABSMEDDELELSE 9/2017 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 8/2017 - Forløb af ordinær generalforsamling I investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 7/2017 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 6/2017 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest 2016
SELSKABSMEDDELELSE 5/2017 - Årsrapport for Investeringsforeningen PFA Invest 2016
SELSKABSMEDDELELSE 4/2017 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 17. januar 2017
SELSKABSMEDDELELSE 3/2017 - Finanskalender 2017 for Investeringsforeningen
PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 2/2017 - Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 1/2017 - Anmodning om suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 5. januar 2017
Forsinkelse af indre værdier 3. januar 2017
Forsinkelse af indre værdier 2. januar 2017

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2016

SELSKABSMEDDELELSE 23/2016 - Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2016
SELSKABSMEDDELELSE 22/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 21/2016 - Resultat af tegning - USA Stabile Aktier og Udenlandske Obligationer
Investeringsforeningen PFA Invest lancerer to nye afdelinger.
Investeringsforeningen PFA Invest lancerer to nye afdelinger – Udenlandske Obligationer og USA Stabile aktier. Andele i afdelingen udbydes til tegning fra den 4. oktober 2016 kl. 9.30 til 18. oktober 2016, kl. 16.00. Afdelingerne forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 26. oktober 2016 og kan efterfølgende erhverves gennem alle danske pengeinstitutter og gennem netbank.

Du kan finde det fuldstændige tegningsprospekt for afdeling Udenlandske Obligationer her.
Du kan hente tegningsblanket for afdeling Udenlandske Obligationer her.
Du kan finde det fuldstændige tegningsprospekt for afdeling USA Stabile Aktier her.
Du kan hente tegningsblanket for afdeling USA Stabile Aktier her.

Der er hermed offentliggjort et nyt prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest (IPI) ifm. påbegyndelse af valutaafdækning i afdeling Kreditobligationer, samt benchmarkskift i Kreditobligationer og Balance afdelingerne. Læs mere her.

SELSKABSMEDDELELSE 20/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE 19/2016 - Investeringsforeningen PFA Invest stifter to nye afdelinger, USA Stabile Aktier og Udenlandske Obligationer
SELSKABSMEDDELSE 18/2016 - Accepteret anmodning om afnotering
SELSKABSMEDDELSE 17/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen
PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 16/2016 - Halvårsrapport for første halvår af 2016

Afvikling af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer

På ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2016 er det det blevet vedtaget at afvikle afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer ved forenklet afvikling. Nedenfor kan læses afviklingsplan, referat og indkaldelse:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2016

Generalforsamlingsprotokollat Afviklingsplan for forenklet afvikling af afdeling Korte Obligationer og afdeling Lange Obligationer
SELSKABSMEDDELSE 15/2016 - Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 14/2016 - Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 11. juli 2016
SELSKABSMEDDELSE 13/2016 -  Normalisering af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 12/2016 - Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforening PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 11/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 10/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE 9/2016 - Resultat af tegning - Mellemlange Obligationer
Forsinkelse af indre værdier 9. marts 2016
Investeringsforeningen PFA Invest lancerer en ny afdeling - Mellemlange Obligationer. Andele i afdelingen udbydes til tegning fra den 9. marts kl. 9.30 til 23. marts 2016, kl. 16.00. Afdelingen forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 4. april 2016 og kan efterfølgende erhverves gennem alle danske pengeinstitutter og gennem netbank.
Du kan finde det fuldstændige tegningsprospekt  her.
Du kan hente tegningsblanket her.
SELSKABSMEDDELSE 8/2016 - Ny afdeling Mellemlange Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre vædier 2. marts 2016
SELSKABSMEDDELSE Nr. 7/2016 - Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE Nr. 6/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELSE Nr. 5/2016 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2016 - Årsrapport 2016 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE nr. 2/2016 - Finanskalender 2016 for Investeringsforeningen PFA Invest
SELSKABSMEDDELELSE nr. 1/2016 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 4. januar 2016

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2015

Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015 - Forventede udbyttesatser for 2015 i PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 2. oktober 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2015 - Ajourført prospekt for investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2015 - Ajourført prospekt for investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015 - Halvårsrapport 2015 for Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 12. juni 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015 - Resultat af tegning - Balance C
Investeringsforeningen PFA Invest lancerer en ny afdeling - Balance C. Andele i afdelingen udbydes til tegning fra den 23. april kl. 9.30 til 30. april 2015 kl. 16.00. Afdelingen forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 7. maj 2015 og kan efterfølgende erhverves gennem alle danske pengeinstitutter og gennem netbank.
Du kan finde det fuldstændige tegningsprospekt her.
Du kan hente tegningsblanket her.
Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015 – Ny direktion i Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 - Ny afdeling Balance C i Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2015 - Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 17. april 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2015 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 - Årsrapport 2014 for Investeringsforeningen PFA Invest
Forsinkelse af indre værdier 2. februar 2015
Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2015 - Finanskalender 2015 for Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Invest nyheder og selskabsmeddelelser 2014

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2014 - Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest afdeling Europa Value Aktier
Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2014 - Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2014 i Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2014 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2014 - Væsentlige ændringer i Investeringsforeningen PFA Invests investeringsforvaltningsselskab
Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2014 - Resultat af tegning - Europa Value Aktier
Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2014 - Ny afdeling Europa Value Aktier i Investeringsforeningen PFA Invest - Rettelser til tegningsprospekt
Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2014 - Ny afdeling Europa Value Aktier i Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2014 - Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2014 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2014 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 9. september 2014
Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2014 - Halvårsrapport 2014 for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2014 - Ny direktør i PFA Portefølje Administration
Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2014 - Forsinkelse af indre værdier
Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2014 - Forløb af ordinær generalforsamling den 22. april 2014.
Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2014 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 22. april 2014
Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2014 - Forsinkelse af indre værdier
Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2014 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2014 - Årsrapport 2013
Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2014 - Resultatet af tegning af Balance A
Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 - Offentliggørelse af tegningsprospekt for ny afdeling Balance A
Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2014 - Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2014 - Forventede udbytter for 2013 for Investeringsforeningen PFA Invest
Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2014 - Finanskalender for 2014