Nye tiltag skal styrke balance-afdelingerne i PFA Invest

PFA Invest går nu bort fra at bruge benchmark på sine balanceafdelinger, PFA Invest Balance AA, A, B og C og Akkumulerede. Det sker bl.a., fordi PFA Invest er begyndt at ruste sine balanceafdelinger med nye attraktive investeringer, der ikke findes benchmark for. Samtidig ønsker vi at styrke råd-givningsfokus på sammenhængen mellem risiko og afkast, som det vigtigste for kunden.

PFA Invest Balanceafdelinger fjerner benchmark

PFA Invest har fra 1. april 2019 valgt at gå bort fra brugen af benchmark på sine balanceafdelinger. Ændringen skyldes blandt andet, at PFA Invest i juni sidste år styrkede sine balanceafdelinger med ejendomsinvesteringer, som der ikke findes relevante benchmark for. PFA Invest vil på sigt gerne fortsætte udviklingen af balanceafdelingerne med sådanne typer af investeringer, så kunderne får optimal glæde af PFA’s stærke investeringsmotor, herunder adgang til attraktive og stabiliserende aktiver, som kun i sjælden grad er tilgængelige for kunder i danske investeringsforeninger.   

Med fravalget af benchmark ønsker PFA Invest samtidig at få større rådgivningsfokus på sammen-hængen mellem kundens investeringsformål, risikoprofil og horisont, samt afdelingens faktiske inve-steringer, som er det vigtigste for kunden. Hvorvidt man i en periode har ligget over eller under benchmark, er i den sammenhæng mindre væsentligt og er samtidig med til at afspore det fremad-skuende fokus, der gerne skulle fylde i rådgivningen.

Det nye tiltag ændrer naturligvis ikke på ambitionen i PFA Invest, der fortsat er at få kundernes in-vesteringer til at vokse gennem lave omkostninger og stærke, risikojusterede afkast. Det er en op-skrift, som PFA Invest hidtil har forfulgt med stor succes og bevirket, at PFA Invest konsekvent bliver rangeret i toppen blandt danske investeringsforeninger. Det er fortsat vores målsætning og derfor arbejder vi fortsat på at styrke balanceafdelingerne med afkastet fra flere af de mange attraktive aktiver, der i dag er en del af PFA’s investeringsmotor.

Selvom benchmark nu er fravalgt, vil man stadig kunne finde afkastsammenligninger med bench-mark fra tidligere år, eksempelvis i balanceafdelingernes afkasthistorik i årsrapporten.

Hvad er et benchmark?

I investeringsverdenen er et benchmark et sammenligningsgrundlag, der bruges til at måle forvalterens evne til at skabe afkast i en investeringsafdeling. Fx vil man kunne sammenligne afkastet på PFA Invest Danske Aktier med afkastet i det danske aktieindeks OMX Copenhagen Cap, hvor sidstnævnte fungerer som benchmark.