Samarbejdspartnere

Investeringsforeningen har indgået en markedsføringsaftale med PFA Bank A/S, der varetager markedsføring og kontakt til potentielle investorer samt øvrige salgsfremmende tiltag.

Til depotselskabsfunktionen har Investeringsforeningen indgået aftale med J.P. Morgan SE, Copenhagen Branch, der varetager opbevaring af værdipapirer og kontanter samt påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser.

Til den daglige ledelse har Investeringsforeningen indgået en investeringsforvaltningsaftale med investeringsforvaltningsselskabet PFA Asset Management A/S. Selskabet varetager alle funktioner relateret til den daglige drift, herunder administration og porteføljepleje af foreningens midler.

Du kan læse mere om PFA Asset Management A/S her.

PFA Asset Management A/S er et 100% ejet datterselskab af PFA Holding A/S og beskæftiger ca. 130 medarbejdere.

Selskabet har tidligere heddet PFA Portefølje Administration A/S og skiftede navn i forbindelse med at selskabet fusionerede med PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S.

Stifter af Investeringsforeningen PFA Invest er PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Du kan læse mere om PFA Pension her.