Klagevejledning

Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen PFA Invest, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver.

Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med klager vedrørende Investeringsforeningen PFA Invest kan du kontakte klageansvarlig

Torben Hansen
Mail: tha@pfa.dk

Klager vedrørende PFA Invest behandles i henhold til Politik for klagehåndtering i PFA Holding-Koncernen og Forretningsgang for håndtering af klager i PFA Asset Management. I henhold til sidstnævnte skal modtagne klager anerkendes inden for tre arbejdsdage og håndteres inden for rimelig tid.
Ankenævnet for Investeringsforeninger

Er du ikke tilfreds med Investeringsforeningen PFA Invests behandling af din klage, kan du henvende dig til Ankenævnet for Investeringsforeninger:

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Amaliegade 8 B 2
Postboks 9029
1022 København K

Telefonnummer 35 43 63 33

Ankenævnet for Investeringsforeninger er oprettet af Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet. Ankenævnet er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager.

Erhvervskunder

Hvis du er erhvervskunde, kan du kun forvente at få behandlet din klage af Ankenævnet for Investeringsforeninger, såfremt dit kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.