Forbehold

Alle oplysninger er leveret af Fund Collect. Fund Collect og Investeringsforeningen PFA Invest påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale. Oplysningerne på denne hjemmeside er alene til orientering og er hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Indholdet på hjemmesiden er ikke et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller andre services og Investeringsforeningen PFA Invest anbefaler, at der søges professionel rådgivning før der træffes beslutning om en eventuel investering.

Investeringsforeningen PFA Invest tilstræber, at hjemmesiden indeholder opdateret og korrekt information, men påtager sig intet ansvar for fejl, mangler eller for fuldstændigheden af den tilgængelige information. Investeringsforeningen PFA Invest påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast og investeringer kan være forbundet med tab. Kursværdien af investeringsforeninger kan både stige og falde som følge af markedsudsving, foreningens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v.

Enhver videredistribution eller gengivelse af hjemmesidens indhold kræver Investeringsforeningen PFA Invests forudgående samtykke.