Om PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest blev stiftet den 31. august 2012. Foreningen indeholder 12 afdelinger - Danske Aktier, Globale Aktier, Kreditobligationer, Balance A Akkumulerende, Balance A, Balance AA, Balance B, Balance C,  Indeks Mellemlange obligationer, Indeks High Yield (under afvikling), Balance C Akkumulerende og Indeks Investment Grade (under afvikling), som tilsammen repræsenterer en bred vifte af investeringsmuligheder inden for både aktier, obligationer og blandede afdelinger.

Til den daglige ledelse har Investeringsforeningen indgået en investeringsforvaltningsaftale med investeringsforvaltningsselskabet PFA Asset Management A/S. Investeringsforeningens bestyrelse har endvidere delegeret udøvelsen af stemmerettigheder på afdelingernes finansielle instrumenter til PFA Asset Management A/S.

Investeringsforeningen har indgået en markedsføringsaftale med PFA Bank A/S, der varetager markedsføring og kontakt til potentielle investorer samt øvrige salgsfremmende tiltag.

Kontaktoplysninger