PFA-ejendomsinvesteringer for over 15 mia. kr. er nu bæredygtige ifølge EU

"Det betyder meget for os, som en af Danmark største ejendomsinvestorer, at vi går forrest i kampen for at gøre ejendomssektoren mere bæredygtig," siger Kasper A. Lorenzen, investeringsdirektør i PFA

117 danske bolig- og erhvervsejendomme, ejet af PFA, er nu klassificeret som bæredygtige investeringer i overensstemmelse med EU-taksonomien, der stiller en række krav, der har til formål at modvirke klimaforandringer samt sikre miljøbeskyttelse og sociale forhold.

PFA kan nu sætte et EU-bæredygtighedstempel på sine investeringer i danske ejendomme svarende til en værdi på 15,4 mia. kr. 

Det betyder, at ejendommene lever til op til en række høje krav indenfor bl.a. modvirkning af klimaforandringer, biodiversitet og ordentlige arbejdstagerforhold, som er udstukket af EU i den såkaldte taksonomi, der bl.a. understøtter målsætningen om, at EU skal være CO2-neutralt i 2050.

”Det betyder meget for os, som en af Danmark største ejendomsinvestorer, at vi går forrest i kampen for at gøre ejendomssektoren mere bæredygtig. Ejendomssektoren har en stor påvirkning på vores klima, miljøet og de mennesker, som bygger og drifter ejendommene. Ejendomssektoren står for op mod en tredjedel af CO2-udledningerne her i Danmark. Derfor er vi stolte over at kunne kalde en stor del af vores ejendomsportefølje for bæredygtig i forhold til EU’s krav til bæredygtige investeringer,” siger Kasper A. Lorenzen, investeringsdirektør i PFA, og tilføjer:

”Vi tror på fuldt og fast, at bæredygtige investeringer i ejendomme og afkast går hånd i hånd, og vi oplever i stigende grad, at danskerne og virksomhederne efterspørger ejendomme, som lever op til høje miljø- og klimastandarder.”

PFA’s ejendomsportefølje har over flere år gennemgået løbende forbedringer med fokus på klimasikring og bæredygtighed, som fx efterisolering, udskiftning af vinduer, genbrug og installation af solceller. Arbejdet med at sikre, at PFA’s ejendomme lever op til taksonomien, er sket i samarbejde med Rådet for Bæredygtig Byggeri (RFBB), som har kontrolleret PFA’s dokumentation for hver ejendom i forhold til EU-kravene. 

"Hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri har vi været rigtig glade for samarbejdet med PFA. Vi oplever et stort engagement hos PFA i arbejdet med nye kriterier og dokumentationskrav. Det glæder mig, at PFA kan præsentere dokumentation for, at en række af deres økonomiske aktiviteter efterlever EU-taksonomien, hvilket vi i Rådet for Bæredygtigt Byggeri efterfølgende har kunnet verificere,” siger Annemarie Munk Riis, administrerende direktør hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Fælles EU-regler er afgørende for den grønne omstilling

EU-taksonomi trådte i kraft i januar 2022 og udrulles gradvist herefter. Den stiller krav om, at de største virksomheder med over 500 ansatte skal rapportere på, i hvor høj grad de lever op til en række bæredygtighedsparametre på miljøområdet.

”I PFA har vi i en årrække arbejdet fokuseret på at gøre vores investeringer i ejendomme mere bæredygtige og har bl.a. et mål om at nedbringe CO2-udledningen fra vores danske ejendomsportefølje med ca. 35 procent inden 2025 sammenlignet med 2019. Men hvis vi skal accelerere den grønne omstilling i hele EU, er det vigtigt med nogle fælles spilleregler for bæredygtige investeringer som taksonomien, der skubber alle aktører i en mere bæredygtig retning,” siger Kasper A. Lorenzen. 

Bæredygtighedsstemplet er nu på halvdelen af PFA’s danske ejendomsportefølje, og i de kommende år vil PFA arbejde på at få endnu flere ejendomme til at leve op til EU’s regler. For hver af de øvrige bolig- og erhvervsejendomme i PFA’s portefølje lægges der nu en plan for at løfte dem, så de på sigt også vil efterleve EU-taksonomien.

FAKTA OM TAKSONOMIEN

EU-taksonomien er et fælles klassifikationssystem for, hvilke økonomiske aktiviteter der kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige. Det er en del af European Green Deal, der blev præsenteret i 2019, og som indeholder en lang række initiativer, der blandt andet understøtter målsætningen om, at EU skal være CO2-neutralt i 2050. (Kilde: Rådet for Bæredygtig Byggeri)

For at overholde EU-taksonomien skal man kunne dokumentere, at man bl.a. lever op til:

  •  Modvirkning af klimaændringer
  • Tilpasning til klimaændringer
  • Bæredygtig beskyttelse af vand og hav ressourcer
  • Cirkulær økonomi
  • Forebyggelse af forurening 
  • Beskyttelse af biodiversitet
  • Overholdelse af sociale minimumsgarantier