Ansvarlige investeringer

I PFA Invest er vi sat i verden for at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til vores kunder. Vi tror på, at muligheden for at skabe gode afkast i stigende grad vil gå hånd i hånd med evnen til at tage ansvar for vores samfund og miljø. Derfor arbejder vi systematisk med ansvarlige investeringer.

De seks byggesten i vores arbejde med ansvarlige investeringer

1. PFA Asset Management styrer investeringerne i PFA Invest
PFA Asset Management står for langt hovedparten af investeringerne i PFA Invests afdelinger. Det betyder, at PFA Asset Managements kompetente investeringsteam selv udvælger, hvilke virksomheder vi investerer i, og derfor også selv kan fravælge dem, som ikke lever op til vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. PFA Asset Management investerer efter retningslinjerne udstukket af PFA Invest.
Læs mere om arbejdet med ansvarlige investeringer
 
2. Investerer med afsæt i internationalt anerkendte retningslinjer

PFA Invest ønsker ikke at investere i selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben. PFA Asset Management A/S ekskluderer på vegne af PFA Invest selskaber, som er i konflikt med følgende traktater og konventioner:

  • FN-konventionen for visse konventionelle våben (CCW herunder protokoller I-V)
  • FN-konventionen mod biologiske våben (BWC)
  • FN-konventionen mod kemiske våben (CWC)
  • FN-konventionen mod anti-personelle landminer (Ottawa-konventionen)
  • FN-konventionen mod klyngevåben (Oslo-konventionen)  
3. Investeringer skubbes i en ansvarlig retning
PFA Invest vil være en aktiv ejer, der påvirker selskaber, der investeres i, i retning af en langsigtet og ansvarlig værdiskabelse. PFA Invests aktive ejerskab varetages af PFA Asset Management A/S og består af en række indsatser, der følger op på og påvirker et selskabs adfærd og strategi.


4. Transparens om vores arbejde

PFA Invest har valgt at være åben om fremdriften af arbejdet med ansvarlige investeringer. Derfor kan du på pfa.dk og pfaassetmanagement.dk finde vores politikker og retningslinjer for området. Her kan du løbende følge med i, hvordan vi screener vores investeringer, hvilke virksomheder vi er dialog med, og hvilke virksomheder og lande vi har valgt at ekskludere.
Læs mere om vores politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer 
5. Tager højde for bæredygtighedsrisici og har særligt fokus på miljø- og klimahensyn
Alle vores afdelinger i PFA Invest er underlagt politik for ansvarlige investeringer. Det betyder bl.a., at vi altid tager højde for bæredygtighedsrisici og afholder os fra at investere i bestemte sektorer og aktiviteter. Derudover har alle vores afdelinger et særligt fokus på at begrænse CO2-udledningen for aktivklasserne aktier og kreditobligationer.
Integrationen af miljø- og klimahensyn i investeringsprocessen sker ved at:
  • Vurdere den miljømæssige og bæredygtige forretningsvinkel i investeringer 
  • Undgå at investere i de selskaber, der modarbejder målene fra Paris-aftalen
  • Løbende vurdere CO2-udledningen og sammenligne med verdensindekset

 
6. Kategorisering af afdelinger i PFA Invest i henhold til EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger
PFA Invest ønsker at tydeliggøre hvilke afdelinger, der fremmer miljømæssige karakteristika, og hvilke afdelinger, der ikke gør det, ved at henvise til definitionerne i EU disclosureforordningen.
Afdelingerne i PFA Invest kategoriseres som enten: 
Artikel 8:
PFA Invest-afdelinger, som fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, blandt andet ved at ekskludere specifikke selskaber og lande, udøve aktivt ejerskab (stemmeafgivelse og virksomhedsdialog) og udføre normbaserede screeninger af porteføljen. Afdelingerne er kategoriseret i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).
Artikel 6:
PFA Invest-afdelinger, der ikke fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og har ikke bæredygtighed som sit mål i henhold til artikel 6 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).
Læs mere om artikel kategoriseringen af de enkelte afdelinger i PFA Invest