Beskatning af investeringer

Når du investerer dine midler, er det skattemæssige element en væsentlig faktor for at forstå det endelige afkast af dine investeringer. Beskatningen er forskellig afhængig af skatteregime, eksempelvis om du investerer for pensionsmidler eller frie midler. 

Ved investering i PFA Invest kan du i nedenstående skatteguide finde svar på de mest almindelige spørgsmål, der relaterer sig til de skatteregler, der er knyttet til investering i investeringsbeviser. Skatteguiden giver ligeledes et indblik i, hvilke felter på selvangivelsen som de enkelte PFA Invest afdelinger hidrører.

De skattemæssige konsekvenser afhænger af de konkrete forhold, og vil derfor ikke være udtømmende beskrevet i Skatteguiden. Skatteguiden er derfor kun vejledende, og det anbefales altid, at du søger individuel rådgivning hos en skatterådgiver.