For nye investorer

Om at investere i forening

Som investor i en investeringsforening investerer du i fællesskab med andre og du har derfor mulighed for at sprede dine investeringer over mange forskellige aktivtyper, sektorer og geografiske regioner på en enkel måde – selv for få midler.

Investeringsforeninger er et alternativ til selv at investere direkte i aktier eller obligationer. En stor fordel ved at købe beviser i en investeringsforening er, at man ved investering i bare en enkelt forening bliver medejer af et bredt udvalg af værdipapirer, hvilket giver en spredning, som kan være svær at opnå for enkelt person med en almindelig økonomi. Jo mere man kan sprede sine investeringer, jo mindre bliver risikoen generelt for den samlede investering.

Omkostningerne ved at købe og eje mange forskellige værdipapirer kan være store, selv med en større formue. Ved investering i forening kan omkostningerne deles mellem alle medlemmerne og der er derfor mulighed for at opnå spredning uden store omkostninger.

Samtidig bliver investeringerne i en investeringsforening dagligt plejet af professionelle porteføljemanagers med stor erfaring inden for deres område.

Køb og salg

Investeringsforeningsbeviser handles i Danmark på samme måde som aktier. Beviserne handles til dagskurs, som ved køb tillægges emissionstillæg og ved salg fratrækkes indløsningstillæg. Kursen er bestemt efter de værdipapirer der ligger i de enkelte afdelinger.

Køb

Du kan investere i Investeringsforeningen PFA Invest gennem alle danske banker og gennem din netbank. Du kan investere både for frie midler og pensionsopsparing. Hvis du ikke har købt investeringsbeviser eller værdipapirer før, skal du kontakte din bank, som kan oprette et depot til dig. Herefter kan du købe investeringsbeviser i Investeringsforeningen PFA Invest via din netbank. Dette gøres ved at vælge den afdeling du ønsker at investere i, og det antal styk du ønsker at købe, eller det nominelle beløb du ønsker at købe og herefter afgive din investeringsordre.

Handelsformer

Når du skal placere din ordre, har du mulighed for at vælge mellem forskellige handelsformer. Her anbefaler vi, at handlen gennemføres som markedshandel.

  • Markedshandel - handles direkte i market til markedskurs
  • Limithandel - handles, hvis den kurs, du ønsker handlet til, kan opnås i market, indenfor den periode du har fastsat
  • Gennemsnitshandel - handles til et gennemsnit af de kurser, der har været handlet til i løbet af dagen
Salg

Du kan altid sælge dine investeringsbeviser igen til dagskurs fratrukket indløsningstillæg og købe nogle andre for pengene eller få pengene sat ind på din bankkonto. Dette kan gøres både via din bank og din netbank.

Fondskoder

Det er enkelt og nemt at købe investeringsbeviser i PFA Invest – det gøres gennem din bank og dens netbank. Oftest er det billigst at handle via netbanken.

Hvis du ikke har købt investeringsbeviser eller værdipapirer før, skal du kontakte din bank, så de kan oprette et depot til dig. Derefter kan du købe investeringsbeviser i PFA Invest i din netbank.

Sådan gør du

1. Når du er logget på din netbank, skal du skrive PFA Invest i søgefeltet for værdipapirer. Fondskoderne for afdelingerne ser du her:

Afdeling Fondskoder
PFA Invest Balance A Akkumulerende DK0060814440
PFA Invest Balance A DK0060522829
PFA Invest Balance AA  DK0060814366
PFA Invest Balance B DK0060446979
PFA Invest Balance C DK0060622884
PFA Invest Balance C Akkumulerende   DK0062266391
PFA Invest Danske Aktier DK0060446623
PFA Invest Globale Aktier DK0060446706
PFA Invest Indeks High Yield - under afvikling*   DK0061804424
PFA Invest Kreditobligationer DK0060446896 
PFA Invest Indeks Mellemlange Obligationer DK0060700433
PFA Invest Indeks Investment Grade - under afvikling*  DK0061804507 

*Afdelingen er unoteret, og kan typisk ikke handles i netbanker.

 

2. Vælg derefter den afdeling du ønsker at investere i, og det antal styk du ønsker at købe, eller det nominelle beløb du ønsker at købe og afgiv din investeringsordre.

Kurser

Du betaler dagskurs for investeringsbeviserne. Kursen er bestemt af værdien af de værdipapirer, der ligger i de enkelte afdelinger i PFA Invest. Investeringsbeviserne bliver efter købet registreret elektronisk i VP Securities. Du kan altid sælge dine investeringsbeviser igen til dagskurs og købe nogle andre for pengene eller få pengene sat ind på din bankkonto.

Læs mere

PFA Invest har indgået samarbejdsaftale med PFA Bank om rådgivning af PFA Invests investorer. Du kan få gode råd før du investerer og læse om mulighederne med PFA Invest og PFA Bank på PFA Banks hjemmeside.