PFA Invest forventede udbytter
for 2020

Nedenfor er angivet de forventede udbytter for 2020 for Investeringsforeningen PFA Invests børsnoterede udloddende afdelinger.

Beregningerne er baseret på data pr. 4. december 2020. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr. Du skal være opmærksom på, at de endelige udbytter kan afvige fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor.

De endelige og reviderede udbytter offentliggøres i marts 2021 i en separat meddelelse, hvor også den endelige dato for acontoudbetaling af udbytterne fremgår.
Foreløbig tidsplan for acontoudbetaling af udbytte
9. marts 2021: Aconto dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
10. marts 2021: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte
12. marts 2021: Udbyttet er til disposition på investors konto
 
Afdeling Samlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer
0,30
Udenlandske Obligationer 3,00
Kreditobligationer 5,30
Danske aktier 15,50
Globale Aktier 0,00
Højt Udbytte Aktier 9,40
Europa Value Aktier 0,00
USA Stabile Aktier 5,60
 Balance AA 1,70
 Balance A  2,10
 Balance B 2,40
 Balance C  3,00
Du kan se forventet udbytte og udbytte udbetalt i tidligere år ved at bruge vores udbytteberegner