Afnotering af afdelinger

Afnotering af afdelinger

Bestyrelsen har den 22. april 2024 godkendt afnotering af de noterede afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest. Investorer, som er kunder i PFA Bank A/S, vil blive konverteret til Jyske Bank A/S’ netbank den 10. juni 2024. 

I den forbindelse vil Jyske Bank A/S sørge for, at en ny handelsplatform er til rådighed for disse investorer, og det forventes derfor ikke, at investorerne vil opleve nogen væsentlig ændring til, hvordan de kan handle efter afnoteringen.  

Derudover vil øvrige investorer efter afnoteringen kunne indløse/afhænde deres andele ved henvendelse til deres pengeinstitut, ligesom det et er tilfældet i dag. Erhvervelse af andele vil ligeledes kunne ske via investors pengeinstitut.

Der henvises til fondsbørsmeddelelsen, der kan findes her